Instalacijski komplet Variovac PVC za 3 sesalne vtičnice je dodan v košarico!