Instalacijski komplet Variovac PVC za 5 sesalnih vtičnic je dodan v košarico!